Over Ons

In mijn vrije tijd heb ik veel vrienden en familieleden geholpen met de belasting aangifte, het lezen en vertalen van brieven, en het uitzoeken van problemen bij instanties. En tot op de dag van vandaag doe ik dat nog steeds. Na mijn opleiding als Bedrijfseconoom ben ik mijn loopbaan begonnen als bedrijfsadministrateur op de financiële afdeling van verschillende grote internationale bedrijven met omzetten tussen de €5 miljoen en €45 miljard.

Door mijn behulpzaamheid, ben ik tijdens mijn carrière gevraagd  door een ex-werkgever of ik kon helpen met het afsluiten en opheffen van dochterondernemingen. Hierdoor ben ik als zelfstandig ondernemer begonnen. Na afloop van dit project, ben ik via de partner in contact gekomen met een andere opdrachtgever die ook hulp nodig had op de financiële afdeling. Zodoende is het balletje gaan rollen. De vraag om hulp was de aanleiding tot het oprichten van Daman.

Betekenis

Daman komt van het  het Arabische woord “damana” dat staat voor waarborgen. Wij van Daman hebben daarom transparantie,  behulpzaamheid, en geborgenheid als kernwaarden.

Missie & visie

Het doel van Daman is om mensen en bedrijven, op financieel gebied, zoveel mogelijk verder te helpen. Beginnende ondernemers hebben bijvoorbeeld vaak hulp nodig met het in kaart brengen en onderhouden van de financiële situatie. Vooral belastingzaken brengen veel onzekerheid met zich mee. Grotere bedrijven en MKB’ers hebben van tijd tot tijd baat bij extra ondersteuning om deadlines te halen m.b.t. het opstellen van jaarrekeningen en belastingaangiftes. Zo brengen reorganisaties veel onzekerheid en druk met zich mee. Tijdens de omschakeling is het heel fijn om een stukje zekerheid te bieden binnen de financiële afdeling om zodoende meer ruimte te creëren om nieuwe processen in de juiste banen te leiden.

De visie voor Daman gaat verder dan alleen de boekhouding. Omdat wij niet spreken van klanten maar van partners, zetten wij hoog in op samenwerking en groei. Met elke uitbreiding binnen ons netwerk, proberen wij samenwerkingen te realiseren tussen partners. Zodoende willen wij meer waarde creëren en bijdragen tot de verrijking van ons netwerk.

Werkwijze

De werkwijze binnen Daman is heel erg flexibel en de aangeboden ondersteuning wordt gepersonaliseerd naar de vraag of behoefte van iedere partner. Daman is een semi-geautomatiseerd boekhoudkantoor. De administratie kan zowel online als fysiek aangeleverd worden. We bespreken samen wat er nodig is om de administratie compleet te krijgen en wij regelen het.

Wij hebben Exact Online als partner voor de financiële boekhouding. Exact online is de marktleider in online boekhoudprogramma’s. Samen verzorgen wij kwalitatieve en snelle (semi-)geautomatiseerde boekhouding voor onze partners.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close